HDW-FS izolační vlna

Pro studené střechy a podkroví

HDW-FS konopná vlna je vhodná pouze pro otevřené horizontální dutiny (jako jsou studené střechy, podlahy nebo stropní izolace). Sypké konopí je dodáváno v balících  50x50x80 (ca.30kg). Balíky jsou předem stlačené. Přestřihneme tři vázací dráty postranními nůžkami, poté se obsah ztrojnásobí. Balíky by měly být otevřeny přímo u prostoru, který chceme zakrývat. Hráběmi načechráme sypké konopí volně do prostoru výplně.  Pokud možno, necháme balíky otevřené 2-3 dny před zpracováním.

Hustota plnění:

Abychom pevně stanovili hustotu spotřeby na 60kg/m3 sypkého konopí FS, musíme zjistit nejprve plochu, kterou chceme zakrýt – zaizolovat. Na základě následující tabulky (tzn. kolik plochy můžeme zakrýt jedním balíkem) bude určen celkový počet balíků. Tyto budou k dispozici, otevřeny a hráběmi urovnány. Všechny balíky musí být zpracovány, aby bylo dosaženo požadované průměrné hustoty plnění. Pozdější plnění není nutné.

Izolační prostor musí být vizuálně dobře naplněn! Naplňte izolační prostor bez použití násilí !

Vytvořte vzduchupropustnou izolaci! Nepoužívejte přídavně folie, nebo jine parotěsné bariery.

S balíkem o váze 30 kg může být zaizolována následující plocha:

Doporučení: instalace rozhrabováním hráběmi

Při rychlé práci nepatrně kolísá hustota plnění, což ale nenarušuje stavebně fyzikální vlastnosti.

Bez použití síly plníme materiál sypkého konopí FS do rohů a k přípojkám. Kromě toho materiál jednoduše načechráme a oddělíme od sebe pomocí hrábí. Veškerý vláknitý materiál by se měl nejméně jednou přehodit z místa na místo.

Po zaizolování by se měl již prostor naplněný konopím zakrýt krytinou nebo jinou konstrukcí určenou pro zakrývání podlah.
Proveďte izolaci pokud možno paropropustnou! Zpravidla je možné vynechat fóliové a syntetické parotěsné zábrany.

Při rozložení vláken by tyto neměly být odděleny, jinak zdánlivě vznikne velký objem , který se však redukuje během 4 týdnů zpět na předem určený (předpokládaný) rozměr. Taková situace je vyloučena, pokud budete postupovat dle návodu. 

Objem zůstává na předepsané hustotě po mnoho desetiletí, díky vysoké obnovovací síly konopných vláken.