HDW-ST izolační vlna

pro střechu, stěnu a fasády

Po dodání se odstraní fólie. Obložení z konopí ST se dodává v balících 50x50x80 (ca. 30kg). Balíky jsou předem stlačeny. Poté se přestřihnou vázací dráty pomocí postranních nůžek. Dříve se doporučovalo materiál rozhodit. Ztrojnásobí se tak jeho objem. Jednocení vláken není nutné. Na rovině, kam budeme klást materiál, se  materiál  rozprostře malým pohybem. Konopné obložení  ST se volně vtlačí do izolačního tělesa.

Hustota plnění:

Aby byla zajištěna správná hustota obložení při zpracování, musí být nejprve stanovena izolační plocha. Na základě následující tabulky, která ukazuje kolik plochy může být zaizolováno s jedním balením, je určeno jaký bude třeba celkový počet balení na určitou plochu.

Zboží je tedy dáno k dispozici, otevřeno, může se začít. Všechny balíky musí být zpracovány, abychom zajistili průměrnou hustotu plnění.

Obkládá se bez použití síly! Přihrádka musí být dobře opticky vyplněna!

Při rychlé práci nepatrně kolísá hustota plnění, což ale nenarušuje stavebně fyzikální vlastnosti.

Kontrola: Při nepatrné hustotě plnění působí přihrádka opticky prázdná. Při vyšší hustotě plnění nabyde obklad z konopí zase ven co do objemu. Optická kontrola je vždy na místě.

Plníme-li pevnou dutinu, musíme kontrolovat hustotu plnění, vždy po naplnění délky 50cm.

Mohou být použity k plnění pomocné latě, kvůli menší námaze.

Zpracovávejte materiál z balíku přímo do dutiny. Zamotáná vlákna jednoduše roztáhněte. Oddělení vláken není nutné.

Izolační prostor musí být vizuálně dobře naplněn! Naplňte izolační prostor bez použití násilí !

Vytvořte vzduchupropustnou izolaci! Nepoužívejte přídavně folie, nebo jine parotěsné bariery.

Pokud budete pokračovat v práci s deskovým materiálem nebo sadrokartonem,  je třeba nejdříve namontovat bednění. HDW ST se vloží do dutiny bez použití síly mezi  bedněním. Prostor musí být vizuálně dobře vyplněn. Optické posouzeni je dostatečné.

  • Napřed proveďte instalaci bednění (pomocné lišty) na krokve ve standardní velikosti..
  • Poté vložte HDW ST mezi krokve a uložení bednění.
  • V opačném případě je HDW ST jednoduše roztažena mezi strukturu nebo vyplněna do dutiny.

Stará budova – novostavba

„Normální“ upínací plsti: Při použití upínacích plstí, máme v izolaci střech starých budov cca. 20 % ztrát,  zapříčeněné podle různých vzdáleností krokví, různé tloušťky, izolace, napojení na zdivo atd. TUV ST je rozměrově variabilní. Zvláště ve starých budovách platí: 0% odpad. Nepotřebujete speciální nástroje.

Doporučení: instalace

Zpracování HDW ST nepředstavuje žádná zdravotní rizika (kromě „normálního“ prachu). Proti prachu je doporučena ochrana dýchacích cest.

Pro kontrolu během plnění: Pokud je hustota výplně příliš nízká, vypadá meziprostor opticky prázdný. Je tedy ihned zřejmé, že je v meziprostoru příliš málo materiálu. Neexistuje nebezpečí příliš vysoké hustoty.

Tloušťka izolace až 18 cm je vyplněna 50 kg / m³; velká tloušťka izolace do 30 cm při 60 kg / m³. Například 70 kg / m³ by vyžadovalo hodně síly, protože HDW ST se v každém případě znovu vrací zpět, a tak se opět zvětšuje z prostoru, takže hustota plnění se snižuje sama o sobě. Fyzikální vlastnosti budovy při příliš vysoké hustotě plnění se téměř nemění. Mělo by být vycpano bez námahy, bez použití nadměrné sily – dutina by měla být vizuálně dobře naplněna.

S balíkem o váze 30 kg může být zaizolována následující plocha: