LLS – 200 konopná hlína

Podlahová izolace mezipodlaží a podlahy

LLS 200 se skládá z konopných hoblin pokrytých jílem. Konopné hobliny samy absorbují hluk  i bez obsahu jílu. Hlína drží tyto konopné hobliny pohromadě.  V kombinaci konopí a jílu LLS 200   je absorbován zvuk i při nižších frekvencích.
Snížení zvuku chůze není určováno naplněním materiálu, ale pouze v rozměrovém oddělení vazby. Systémy pohlcující zvuky, musí být instalovány vždy plovoucí. To znamená, že LLS 200 je zhuštěn a  potom je podlahová konstrukce  postavena  bez připojení k nosné konstrukci.

LLS 200 je dodáván ve 100 litrových pytlích.

Pokud používáte dřevěné podlahy po instalaci izolace, doporučujeme 2 – denní dobu sušení, aby se  LLS 200 aklimatizoval dle sezonální vlhkosti.


Tlumí zvuk a plošně rozšiřuje nosnost

pod podlahovým vytápěním
,  jako vyrovnávací směs
 a otevřená půdní izolace

Sypná hustota a jmenovitá hustota:

Jeden pytel obsahuje 100 litrů – jmenovitého objemu  pro nezatíženou izolaci. Pokud jej vysypete, můžete dosáhnout volného sypkého objemu 150 litrů. Ale pouze zdánlivě. Nivelací (hrabáním nebo rozhrabáním) se materiál vyrovnává do potřebného objemu, podle potřebného formátu (objem izolace není nosný).

Výška

Nosnou izolaci LLS 200 je třeba navýšit o 5%.

Soklová podlažní lišta

Soklové desky nebo obkladové desky musí být položeny nebo namontovány později, protože, jak již bylo řečeno, musí být vyrovnání zátěže nejprve upraveno o 5%.

Celkový materiál

Konopné hobliny s povlakem velmi tučné hlíny. Jedná se o pevný materiál, který se pod tlakem nerozdrobí, nerozdrtí nebo se snadno zničí. Takže následná ztráta objemu při pokračování stavby podlahy, ke které by mohlo dojít následekem propadnutí, podlahy, je vyloučeno.

Podlouhlý tvar

Sypaná izolace podlah je z výroby nastavena na prodlouženou velikost zrna, která má malou nebo žádnou tendenci k rolování. To zabraňuje sklouznutí materiálu.

Adhezivní účinek hliněného pláště

Tyto konopné hobliny, pokryté jílem, se navzájem propojují podle jejich podélného tvaru. Lepící účinek vláken pokrytých hlinkou (rezultující z vlhkostí při stavbě a následným vysícháním) takto způsobí, že se vytvoří stabilní, bezesparový izolační objem pod podlahovou konstrukcí.

Konstrukce podlahy

LLS 200 je zhutněn s 5%-ním převýšením na doporučenou výšku. Při montáži suchého potěru nebo při aplikaci potěru se poprvé sníží izolační výška po aplikaci potěru, po druhé po zatížení a používání místnosti a to celkově o 5%. Toto celkové snížení je třeba zvážit při celé konstrukci podlahy. Konkrétně se propojení se základními deskami zvýší snížením.

Složení (deklarace)

konopná řezanka, 
konopná vlákna
, prášek z hlinky

Vyhlazení a zhutňování

Násyp  lehce pěchujte  dřevěným panelem, čímž se povrch vyhladí . Umístěte konopné hobliny horizontálně a lehkým pěchováním unikne vzduchový polštář způsobený skluzem mezi konopnými hoblinami. Proto není potřeba žádné těžké pěchovadlo, ale dřevěný kříž na násadě.

1) Jako plnění do dutin kombinuje tepelnou izolaci a zvukovou izolaci mezi stropní nosníky v podlahovém stropu a v podkroví.

2) K dosažení zvýšeného požadavku zatížení v mezipatrovním stropním prostoru použijeme při konstrukcí nosných podlah zhuštění LLS 200. Pokud jsou vyrovnávací lišty ponechány pod instalačními panely nebo pod podlahovými deskami v izolační místnosti, mezistupeň musí být zhutněn a vycentrován: Zatížení se následovně  přenáší po celé ploše. Nivelační tyče nemají funkci nosnosti.